EFFECTIEF INRICHTEN VAN
DOCUMENT MANAGEMENT PROCESSEN
gallery/Logo

Zakengroep

gallery/Afbeelding5

IMPLEMENTEREN

 

Veelal wordt de aanschaf van nieuwe afdrukoplossingen ook aangegrepen om productiviteitsverbeteringen binnen het documentproces door te voeren. Deze verbeteringen betekenen vaak een aanpassing van de wijze waarop gebruikers gewend zijn te werken. De nieuw aangeschafte oplossingen ook echt tot hun recht laten komen binnen uw organisatie begint daarom met een soepel implementatietraject.

 

Projectmanagement binnen de gestelde kaders van haalbaarheid, kwaliteit, tijd en kosten. Wij ondersteunen u bij de uitrol en implementatie van de nieuwe oplossingen. Samen concretiseren we de doelstelling van het project, beschrijven we het plan van aanpak en betrekken we de benodigde disciplines. Daarbij zijn de medewerkers ons uitgangspunt en ondersteunen wij de organisatie waar nodig en gewenst.

 

Wij hebben veel kennis en ervaring in het aansturen van implementatieprojecten van documentoplossingen. Wij acteren proactief op potentiële risico’s en grijpen op tijd in indien dat nodig mocht zijn. Het voeren van het projectmanagement namens u tijdens een project vormt de basis van onze dienstverlening. Maar ook na het succesvol afronden blijven we graag nauw betrokken en kunnen het contractmanagement voor u afhandelen.

 

Wij nemen u graag de zorg uit handen en nemen verantwoordelijkheid voor het slagen van uw project.

Diensten

  • Opstellen projectplan

  • Afstemmen van de planning

  • Risico-inventarisatie

  • Opzet van een communicatieplan

  • Projectleiding tijdens implementatie

  • Communicatie met de leverancier(s)

  • Contractmanagement tijdens de looptijd